A Szentjánosbogár tevékenysége

A Szentjánosbogár tevékenysége

 

A Bogár felépítéséről

 

A közösséget a vezetők legénysége viszi előre 1991 óta. A Bogár jelenlegi elnöke Dénes Filip, alelnöke és koordinátora pedig: Zólyomi Kata, aki napi rendszerességgel dolgozik a Szentjánosbogár Irodában Kisdi Benedekkel, a klubkoordinátorral együtt, melynek a Horánszky utcában található jezsuita Párbeszéd Háza ad otthont.

Az ő munkáját segítik ún. műhelyekben, önkéntes alapon az aktívabb vezetők. Az év folyamán folyamatosan működnek ezek a csoportok, amelyek egy-egy program megszervezéséért és lebonyolításáért felelősek többnyire.

Ezek a műhelyek – megbeszélés alapján – néhány hetente összeülnek és megbeszélik a legújabb ötleteket, fejleményeket, ki mit intézett stb. A műhelyek többnyire ősztől indulnak, vagy ahogy az adott program megkívánja, és egész évben szervezik a nyári gyerektáborokat, a kamasztáborokat, az ifjúsági táborokat. 2005-től pedig egy külön műhely szervezi a néhány éve kitalált táborunk, a felnőtt tábor programját. Külön csapat agyal a sportversenyek és az akadályversenyek minél színvonalasabb lebonyolításán. Meg kell még említeni a báli-teamet, akik az év folyamán előforduló két bál teljes megszervezését bonyolítják le. A vezetőképző műhelyt, akik a 3 hétvégés vezetőképző programjának kitalálásáért és lebonyolításáért felelnek. A métabajnokság szervező gárdáját, mely a Országos Szentjánosbogár Métabajnokságért felel. Illetve az ún. közgyűlést, amely az egyesület egyik fő döntéshozó szerve, és minden tevékenységünket összefogja, dönt a különböző egyesületet és a közösséget érintő kérdésekben. E mellett létezik még az elnökség is, amely egy kisebb csoport, és  havonta találkozik, hogy az egyesületet érintő kérdésekben döntéseket hozzon.  

 

Programjainkról

 

A Lelki Napok:

Az utóbbi években öt-hat helyszínen július első hetében megrendezett 5 napos nyári gyermektáborok 10-14 éveseknek (a kamaszkorúaknak, ~14-16 éveseknek, külön programot is szerveztünk a korosztály igényei szerinti témákkal és programokkal). Erre akkora az igény a kicsik részéről, hogy évek óta minden évben  ennyit kell szervezni, helyenként átlagosan 80-120 résztvevővel… Ezeket mindig falun tartjuk a nyugalmas, békés környezet miatt, hogy egy kicsit kiszakadjunk a mai rohanó világ forgatagából. A nevünk is erre utal egyébként: úgy világítani a világ sötétségében, mint a szentjánosbogár. Meg kell még említeni, hogy a gyerekek a falu befogadó családjainál laknak, ezáltal a családok a tábor eseményeiről folyamatosan értesülnek. Amellett hívjuk őket a mindennapi napzárásokra és szentmisékre is (főleg egy különösen ünnepélyes, számukra bemutatott, ún. missziós misére), a csoportok szereplésére és a tábortűzre. A valamikori – és újabban feléledő – jezsuitamisszió mintájára a gyerekek is missziós szerepet töltenek be itt, amennyiben bevonják szállásadóikat a keresztény közösség életébe. Minden évben más-más témája van ezeknek a táboroknak.  

Ezután következnek a 7 napos ifjúsági táborok. Ide 17-től 21 éves korig lehet jönni résztvevőnek. Azoknak, akik már a kamaszkoruk vége felé járnak, de még nem felnőttek igazából. Felépítésükben ezek is hasonlóak a gyerektáborokhoz, csak komolyabb témákkal és esti programokkal. 

 

A gyermek-, kamasz- és ifjúsági táborokat mi sem jellemzi jobban, mint a hatalmas sírás-rívás az utolsó napon, mert még szeretnének maradni a gyerekek. Illetve az, hogy évente egyre többen csatlakoznak, mind gyerekek, mind vezetők.

 

Nyár közepén pedig megrendezzük a felnőtt tábort (ezt 2004-ig ősbogártábornak hívtuk, ami a vezetőknek tartalmazott továbbképzést, közgyűlést az egyesületi tagoknak és kikapcsolódást) a vezetőknek, ill. azoknak, akik már az ifjúsági tábort is kinőtték, és minden érdeklődőnek, aki elmúlt már 22 éves.

Ez a tábor valamelyest helyettesíti az ősbogártábor mindazon részét, mely nem a Közgyűlésre vonatkozik. Itt a legnagyobb eltérés a gyerek-, kamasz- és ifjúsági táboroktól abban nyilvánul meg, hogy nem egy faluban vagyunk elszállásolva, hanem lehetőség szerint együtt például egy kollégiumban. Továbbá nincsenek csoportvezetők, csak moderátorok, így a résztvevők csoportokat alkotva együtt gondolkodnak és dolgoznak az adott témákon. Este pedig nem kell hazamenni a szállásadókhoz, így több idő marad a személyes beszélgetésekre is.


Egyéb évközi programok:

 

Ősszel tartjuk meg az ún. rajzásokat, amikor ismét összejövünk a gyerekekkel egy napra az óbudai Hajógyári szigeten, ill. Szegeden a Mátyás téren. Itt délelőtt métázunk egy nagyot, délután pedig kiscsoportos beszélgetéseket vezetünk le a kicsiknek, a napot pedig szentmisével zárjuk. (Itt meg kell említeni, hogy igen különleges hangulata van egy-egy bogaras misének, hisz elég interaktívak.)

 

A vezetői utánpótlás elősegítésére a kezdetektől működik a vezetőképző, melyen a Szentjánosbogár-pedagógiát igyekszünk bemutatni és átadni a leendő és továbbképzésre vágyó vezetőknek. Ne meg persze sok játékot is tanulunk, mely a közösség játék-centrikussága miatt lényeges.

 

Évről évre számos alkalommal hívnak minket osztályok hogy tartsunk nekik két három napos lelki gyakorlatot. Katolikus általános iskolák és gimnáziumok hívnak meg minket. Több helyre visszajárunk, mert a gyerekek több esetben is azt kérték a tanároktól, hogy újból a Szentjánosbogár tartsa nekik a lelki hétvégét, de a tanárok is kedvelik a mi kiscsoportos módszereinket.

 

Fontos még megemlíteni a bogár-bálokat. Ezek időpontokhoz vannak kötve. Ilyen az őszi bál, ill. a tavaszi, farsangi bál. Ezeket Budapesten szervezzük, és közel 150-200 fő jelenik meg rajtuk.

 

Az Országos Szentjánosbogár Métabajnokságot általában a Hajógyári szigeten szervezzük április-május környékén. Itt általában 15-20 csapat méri össze tudását, de volt már, hogy 29 csapat is eljött.

 

2003. nyarán pedig első ízben megrendeztük Dunakeszin az I. Országos Szentjánosbogár-fesztivált, egyházzenei előadókkal és rengeteg – remek visszajelzést kapott – programmal. Úgy tervezzük, hogy az első alkalom csodálatos volta ellenére ezt a rendezvényünket inkább csak jubileumokkor fogjuk megrendezni, hisz a jelenlegi 8 tábor mellett sem idő, sem szervezési energia nem lenne rá. De a költségekről sem szabad megfeledkezni (a fesztivál legnagyobbrészt a pályázatok és a rengeteg ingyen felajánlott munka révén volt megvalósítható).

 

Több vezető szervezett már szentjánosbogárklubot, melyeket az ország különböző településein, a tanév közben tartanak a legaktívabb vezetők. Ezeknek a foglalkozásoknak a menete, lefolyása, programja viszont már nem olyan egységes, mint a táborok felépítése, hanem minden csoportvezető maga találja ki, hogy mit szeretne kezdeni a rábízott gyerekekkel.

 

Meg kell említeni a mára már több sikert, külföldi turnét megélt Szentjánosbogár Kórust is, melyet Gyombolai Bálint vezetett a dalos kedvű bogaraknak.

 

Ezeknek a programoknak (de leginkább a táboroknak) elég nehezen körülírható, nagyszerű és felejthetetlen, ún. bogaras hangulatuk van (mi csak így hívjuk), ami – elmondások alapján – sehol máshol nem tapasztalható meg. (A félreértések elkerülése végett: ezzel a kijelentéssel természetesen csak a Szentjánosbogár egyediségét kívánjuk kihangsúlyozni és nem más közösségek alkalmatlanságát.)

 

A vezetőség is egy hatalmas közösséget alkot, ahova nagyon nagy szeretettel várjuk az újabb embereket, akik elhívatottnak érzik magukat a gyermekek vezetésének – igen hálás – feladatára!

 

Internetes tevékenységeink:

 

Több évvel ezelőtt hoztuk létre a vezetők első és egyben hivatalos levelezési listáját a gyors tájékoztatás és információáramlás érdekében. Valamint azért, hogy a Bogárral kapcsolatos elvi és szervezési kérdéseinket itt is meg tudjuk beszélni. Ezt a kezdetektől egészen 2002 őszéig Gianone Péter vezette és moderálta, majd Gyorgyovich Miklós vette át ezt a feladatot, majd Barki Bálint, tőle pedig Oltványi Gábor. Érdeklődni nála lehet a gabrosz@gmail.com e-mail címen. (Fontos: erre a listára csak csoportvezetők és más segítők iratkozhatnak fel!)


Később jött létre a Bogár Café levelezési lista, hogy az eredeti listán túlburjánzó, oda nem illő témájú leveleket ne kelljen kiszűrnünk, hanem itt adunk teret ezeknek. Itt minden olyan témában folyhat eszmecsere a vezetők között, ami nem tartozik szorosan a Bogárhoz.

2007-ben létrehoztuk a Szentjánosbogár Hírlevelet, amelyre bárki feliratkozhat, aki gyorsan akar információkhoz jutni a Bogárral kapcsolatban. Minden további információ ezen az oldalon található: http://lista.szentjanosbogar.hu/listinfo/hirlevel

 

A Szentjánosbogár Fórum (www.szentjanosbogar.hu/bogarforum) azt a célt szolgálja, hogy megteremtse a kommunikációt a bogártársadalom számára az interneten keresztül is.

 

A www.szentjanosbogar.hu már évek óta üzemel, de sajnos ráérő fejlesztők híján eddig jó, ha évente egyszer frissítettük. Ketten vállalták, hogy idén ősztől gondját viselik majd a honlapnak, akik lehetőségeikhez képest minden arra érdemes anyagot kitesznek majd. A lap technikai szerkesztéséért Kovács Tamás, a honlap tartalmi szerkesztéséért Gyorgyovich Miklós felelt. 2005 őszétől azonban Oltványi Gábor (gabrosz@gmail.com) vette át a szerkesztés koordinálását - Rigó Ernővel, később Venczel Zsolttal (vzsoot@gmail.com).

 

A Szentjánosbogár Iroda elérhetőségei:

 

  • Telefon: 1/266 1336
  • Mobil: 30/743 5860 és 30/4310143
  • Levelezési cím:

Szentjánosbogár KHE
Budapest
Horánszky u. 20.
1085