Versek

Bogarak versei, versek a Szentjánosbogárról...


hiszek 1.3
apokrif hitvallás a XXI. századból

alkalmi vegetáriánus vagyok
        péntekenként nem eszem húst
notórius újrakezdő vagyok
        rendszeresen folyamodok bűnbocsánatért
nehéz felfogású vagyok
        évek óta ugyanazt a könyvet olvasom
enyhén neurotikus vagyok
        rosszul érzem magam ha misét mulasztok
akadnak gondjaim a biológiával
        elfogadom a szeplőtlen fogantatást
mániákus hajlamaim is vannak például
        minden emberben egyetlen arcot keresek
javíthatatlan idealista vagyok
        hiszek egy bizonyos végítéletet
internacionalista is vagyok
        az egyetemes egyházat hiszem
kannibál hajlamú vagyok
        vasárnaponként magamhoz veszem Krisztus testét
        és a kehelyből ha adódik vért iszok
feltehetőleg apakomplexussal is küzdök
        Atyának hívok egy transzcendens személyt
és van bennem némi szkepszis a létezéssel szemben
        nem hiszek csak egyetlen valódi létezőt
menekülök a valóság elől
        hiszen legfőbb mozgatóm nem e világból való
szolgalelkűségemből azonban erényt kovácsoltam
        sajátom elé helyeztem az Ő akaratát
és a haláltól sem félek igazán
        teljes szívemből hiszem a feltámadást
és az örök életet
amen

Meszes Márton, 2013. november


A Bogár nélkül nem lenne
A Bogár nélkül nem lenne
...Molnár Andris a sógorom és a kisfiam keresztapja,
...olyan, amilyen, a házunk alapja
...ötös államvizsgám szociológiából
...ilyen sok barátom az egész országból
...sok hiteles felnőtt keresztény példaképem
...nagyjából pozitív és reális énképem
...sok kis magyar falu neve szívmelengető
...a naptáramban olyan sok bogáresküvő
...a bogárkórus a szeretett kórus az emlékezetemben
...számos játékötlet készen a fejemben
...gyakorlatom a csoportvezetésben
...ennyi örömöm a gyerekekkel töltött időkben
Mert Bogár nélkül
nem tanultam volna meg az emberekre így figyelni,
...a bennük lévő gondolatot és jóságot a felszínre hozni
...mindenkiben a jót keresni és megtalálni
...a nehéz embereket próbálni elfogadni
...kihívó helyzeteket a Jóistenre bízni
...a világot nyitottan és derűsen szemlélni.


Ha nem lenne Bogár, akkor publikált versem sem lenne,
Nélkületek gondolatot rímbeszedni, sőtmitöbb: közzétenni nem jutna eszembe!

Sebők Márti, 2011. szeptember


Szívdobogás
a "Nagyezerjófű" csoportnak

Elrobogott feletünk ez a tábor, s észre se vettük.
Búcsuszavak visszhangja se kísér. Lelkem üres. Kong
benne a semmi harangja, de lüktet a testben azért a
vér meg a könny. Csak a régi menetrendek, csak a buszmeg-
álló szögletes és kifakult téglái figyelnek.

Szívdobogás monoton zaja ér a fülembe. De a szí-
vem egyelőre hiába dörömböl az érfalakon. Még
vár az aorták sűrü sötétje, de minden ütemmel
gyűlik a bal kamrába az Alkotó adaléka.
Majd, mint elfertőzött sebböl a csík is: elindul.

Tompa agyamban a ráncok sós folyadékkal teltek.
Most ez a lé árad ki a réseken át, s a barázdák
mocska kitisztul, és a pupilla zsilipje kinyílik.
Arcomat mossa a szennyvíz. Lassan hámlik a maszkom.
Ázott foltok alatt már halkan fényleni kezdek.

Meszes Márton, 2010. Mezőberény


Szentjánosbogarak A romtemplomot hátunk mögé űztük,
Burjánzó fűben állt már az új szentély.
És izzó, pattogó lánggyűrű mentén
Nyársunkra a bűnt és bánatot tűztük.

Az égre nézve rám köszönt a szent éj;
A Getszemáni kert, felhők és köztük
A Hold – éppen úgy, mint most - sárga űrt üt
Nagyapám festményébe. Áldozni mentél.

Könnytől csillogó szemed bogarában
A búcsúzó csillagok fényét láttam.
Borzongva öleltük át mind a lángot.

Lestük, rút zene közt hol lapulnak
A halk szavak. Felrepedt a báb. Holnap
Szétszéledünk, mint sok fénylő zsarátnok.

Meszes Márton, 2009. Celldömölk