Támogassa a Bogarakat - Önnek is megéri!

A közhasznú szervezetekről szóló 2011 évi CLXXV. törvény alapján a közhasznú szervezet támogatóját az adott támogatás után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény illeti meg. Az adományt az Egyesületünk létesítő okiratában rögzített céljai megvalósítása érdekében végzett feladatainak támogatására lehet adni.

Ezek a célok:

    - nyári táborok, szabadidős sporttevékenység, művelődési programok, közösségi napok szervezése;

    - vezetőképzés a gyerek- és az ifjúsági közösségek számára;

    - helyi közösségek (klubok) vezetői- és csoportvezetőink munkájának összehangolása, szervezési keretek megteremtése;

    - a Magyarországon és az európai magyarlakta területeken tevékenykedő, gyerek- és ifjúsági neveléssel foglalkozók munkájának segítése, magasabb színvonalra emelése.


Ha jogi személy (pl. gazdasági társaság) támogatja az Egyesületet:

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében a vállalkozó (cég) az adózás előtti eredményét csökkentheti az adomány összegének bizonyos részével az alábbiak szerint, ha közhasznú szervezetet támogat, amilyen a Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület. Az adózás előtti eredményt csökkenti egyszeri adomány esetén a támogatás 20 százaléka, tartós adományozás esetén a támogatás 40 százaléka. A csökkentés nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét. 

 A vállalkozás akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

Mi minősül tartós adományozásnak?

A közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja. Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére;


A jogszabály által támasztott egyéb követelmények:

A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

A szentjánosbogár-irodán a részletekről személyesen is tájékozódhat.

Természetes személyeket a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint, közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezetek számára adott támogatások után adókedvezmény nem illeti meg.


Köszönjük!


+ Adjuk Össze! +
Támogassa bármilyen kis összeggel a Szentjánosbogár Lelki Napokat
az adjukossze.hu kampányon keresztül!

 
Támogassa Ön is adója 1%-ával a Szentjánosbogarat!
Adószám: SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET   -   18689156-1-42
Bankszámlaszám: Szentjánosbogár KHE - 11100104 18689156 35000008 (CIB Bank)